Samen Natuur Inclusief 

Wie wij zijn

Wij zijn Carlyn, Kyara en Matthijs en willen graag een bijdragen leveren om deze wereld gezonder en groener achter te laten dan dat we hem hebben gekregen. 

Wat wij doen

Wij doen dit door de barrières voor sociale ondernemers weg te nemen om natuur inclusieve landgebruik ondernemingen te starten, zoals bijvoorbeeld doormiddel van natuur-inclusieve voedselproductie onderneming.  

Natuur inclusieve voedselproductie 

In plaats van tegen de natuur in willen wij graag dat er in Nederland, en uiteindelijk in de hele wereld, met de natuur mee voedsel geproduceerd wordt. De natuur als bondgenoot in de voedselproductie. Denk bijvoorbeeld aan natuurlijke plaagbestrijding en het bijeenzetten van planten die elkaar juist ondersteunen. Het zo min mogelijk verstoren van de natuurlijke processen is voor ons een belangrijke voorwaarde voor het succesvol produceren van voedsel. 

Onze ambitie is om ondernemers aan te moedigen goed te observeren wat er nodig is om de natuur te ondersteunen. Het is belangrijk om de tijd te nemen om een verstoorde bodem te laten herstellen. De visie van Föda Silva is dat een gezonde bodem een voorwaarde is voor een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties waarin mensen verbonden zijn met elkaar, met de natuur en met onze levensmiddelen. Het herstellen van de bodem is dan ook een belangrijke doelstelling voor zowel Föda Silva als ook de ondernemer aangezien een natuur inclusief systeem floreert op een gezonde bodem. 

De natuur inclusieve ondernemingen

Hier wij jullie op de hoogte houden  van alle  mooie ondernemingen die we zullen gaan ondersteunen. 

De Sambucus Nigra, oftewel de normale vlier.

Een heerlijke plant waarvan je zowel

de vlierbloesem als de vlierbessen in allerlei gerechten kunt gebruiken. 

Blog 

Hier vertellen we de verhalen van de ondernemers en de ondernemingen. Ook laten we je weten of en bij welke onderneming  extra handen nodig zijn.