Het team achter Föda Silva is zeer begaan met duurzame ontwikkeling, zo ook de duurzame ontwikkeling van onze voedselproductie. Carlyn, Kyara en Matthijs zijn Föda Silva gestart om de transitie naar natuurinclusief landgebruik te ontwikkelen en te versnellen.

We nemen de barrières weg voor ondernemers om hun natuurinclusieve onderneming te starten en een vorm te geven. Er zijn veel verschillende vormen mogelijk, van voedselbos tot regeneratieve varkenshouderij, zolang ze binnen de duurzaamheid kaders van Föda Silva passen. Föda Silva borgt altijd de natuurinclusiviteit van de projecten. 

Er zijn dus tal van mogelijkheden! De locatie, en de sociale en ecologische omstandigheden spelen een grote rol in de vorm van ieder project.

Onze visie 

De visie van Föda Silva is dat een gezonde bodem een voorwaarde is voor een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties waarin mensen verbonden zijn met elkaar, met de natuur en met onze levensmiddelen.

Onze doelstelling

Het doel van stichting Föda Silva is het bevorderen van duurzaamheid door zich te richten op een systeemverandering van de manier waarop het land/de bodem wordt gebruikt. Stichting Föda Silva versnelt de transitie naar natuurinclusief landgebruik.

Ons plan in hoofdlijnen

De eerste focus van Stichting Föda Silva zal natuurinclusief landgebruik omtrent voedselproductie zijn. We hebben de volgende 5 strategische doelen 2023-2026 geformuleerd:

 • Föda Silva’s naamsbekendheid is toegenomen in de regeneratieve voedselsector en ons netwerk is gegroeid met experts, partners en vrijwilligers.
 • De investeringscapaciteit is vergroot door jaarlijks minimaal 100.000 euro te werven (met uitzondering van 2023, waarin het streef-inkomen 50.000 euro is).
 • Er is een ondernemersnetwerk gecreërd met een concrete groep van 10 sociale ondernemers.
 • Föda Silva is deelnemer in eerste grond aankoop (uiterlijk eind 2026).
 • De eerste project(en) zijn gestart (uiterlijk eind 2026).

  Het bestuur

  Ons bestuur krijgt alleen een onkosten vergoeding, geen vacatiegeld.

  Carlyn Smit

  Carlyn Smit

  Voorzitter

  Kyara Smit

  Kyara Smit

  Secretaris

  Matthijs van der Leeuw

  Matthijs van der Leeuw

  Penningmeester