Als familie zijn wij zeer begaan met duurzame ontwikkeling. Zo ook de duurzame ontwikkeling van onze voedselproductie. Daarom hebben wij besloten om Föda Silva te beginnen. Dit is een concept waaronder wij verschillende soorten voedselproductie projecten gaan ontwikkelen. 

Met deze projecten willen wij een natuur-inclusievere manier van voedselproductie laten zien en promoten. Onze missie is dan ook de waarde van natuur-inclusieve voedselproductie zichtbaar te maken.

We gaan de projecten in samenwerking met verschillende partijen binnen onder andere de voedselbos wereld ontwikkelen en vorm geven. Sommige projecten hebben de focus op een voedselbos andere weer op stroken teelt en weer andere zullen juist meer op dieren gaan focussen binnen het systeem.

Met andere woorden, er zijn tal van mogelijkheden! De locatie plus de sociale en ecologische omstandigheden zullen een grote rol spelen in de vorm van ieder project. Ons eerste project in Borkel, Voedselbos t’Mortelke, is gestart in 2019. Hier ligt de focus voornamelijk op het concept van voedselbossen. Lees meer over dit project hier.

Onze visie en zienswijze

“Voedselproductie en natuur zijn geen tegengestelde gebieden meer, maar voedselproductie maakt gebruik van wat de natuur ons te bieden heeft. Wij zien de waarde van de natuur zélf. De mens is onderdeel van de natuur en voegt waarde toe. De waarden van natuur-inclusieve voedselproductie is zichtbaar geworden voor iedereen.”